His Men Quartet

Artists: 

Z.Czarniecki-sax, M.Wierba-p, K.Dworak-db, A.Skolik-dr

Date: 
Monday, 31 March, 2014 - 21:30
Price:
20/15 PLN

Zbigniew Czarniecki urodzony w 1947, już jako ośmioletni chłopiec rozpoczął naukę gry na skrzypcach w siedmioletniej Podstawowej Szkole Muzycznej w Jarosławiu.
Po siedmiu latach przerwy, które spędził na studiowaniu geodezji przez 4 lata (nie wiadomo po co i dlaczego), i po odbyciu służby wojskowej (tym bardziej !) podjął naukę muzyki w Średniej Szkole Muzycznej w Krakowie, najpierw na trąbce a potem na saksofonie.
W roku 1972 dzięki staraniom prof. S.Pelca, i własnym, otwiera z kolegą saksofonistą pierwszą w Polsce klasę saksofonu na wyższej uczelni muzycznej. W tym okresie gra w zespołach: Extra Ball, Henryk Słaboszowski Kwintet, a także ma własny kwintet m.in z Adamem Kawończykiem na trąbce i Witoldem Szczurkiem (teraz Rek) na kontrabasie.
W roku 1976 po nagraniach ze szwedzkimi muzykami w krakowskim radiu wyjeżdża na ich zaproszenie do Szwecji.
W roku 1978 podejmuje naukę w Berkele College of Music w Bostonie, a w roku 1980 z powodu braku pieniędzy, a także z powodów matrymonialnych wraca do Szwecji, gdzie mieszka na stale.
Tutaj grywa z takimi muzykami jak: Bronisław Suchanek, Becki Mseleku, Leroy Lawe, Gilbert Matthews, Poul Pesonen, Magnus Broo, Lina Nyberg (na festiwalu w Kuwejcie), Filip Augustson, Daniel Tilling, Agneta Bauman, Jarkiem Śmietaną w Fasching i Glenn Miller Cafè w Sztokholmie oraz z „Laboratorium" w Fasching w Sztokholmie.
Co roku występował w rożnych konstelacjach na Krakowskim Letnim Festiwalu Jazzowym, jak i wiele razy na „Zaduszkach" w Krakowie.
Zbigniew Czarniecki jest aktywnym organizatorem muzycznych spotkań muzyków rożnych narodowości tak w Szwecji, jak i w Polsce.
Wystąpi z towarzyszeniem czołowych muzyków młodego pokolenia - Michałem Wierbą i Kubą Dworakiem oraz królem polskiej perkusji Arkiem Skolikiem