Janusz Majcherek "Biesiada Filozoficzna" - Ile jest wart kapitał moralny ?

Skład: 

Gość specjalny - Prof. Piotr Sztompka

Data: 
czwartek, 6 październik, 2016 - 18:00
Wstęp wolny

W 1966 ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1967 uzyskał magisterium z socjologii w Instytucie Socjologii tej uczelni. W 1970 doktoryzował się, zaś w 1974 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1980 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.
Zawodowo od ukończenia studiów związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasach PRL był I sekretarzem komitetu uczelnianego PZPR[1]. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego wystąpił z PZPR[2]. W 1980 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1987 został profesorem zwyczajnym. Powierzono mu również funkcję kierownika Zakładu Socjologii Teoretycznej. Został także profesorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
Jest członkiem rzeczywistym Polska Akademia Nauk i członkiem krajowym czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1996–2003 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Socjologii PAN, a w latach 2002–2006 był przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego.
Jest autorem licznych opracowań z zakresu socjologii m.in. podręczników akademickich. Jego prace skupiają się wokół zagadnień zmian społecznych oraz koncepcji systemu społecznego, wpisując się w dorobek funkcjonalizmu, podejmując także problem stawania się społeczeństwa. Część jego prac poświęcona jest również socjologii wizualnej oraz socjologii codzienności.
W 2006 został uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za oryginalne opracowanie idei współczesnej socjologii. W listopadzie 2007 za książkę Zaufanie. Fundament społeczeństwa wydaną przez Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” otrzymał nagrodę Krakowska Książka Miesiąca.