Koncert Dyplomowy Studentów Instytutu NVP

Skład: 

Studenci III roku Natural Voice Perfection Institiute
z zespołem Marcin Maziarz Quartet

Data: 
niedziela, 25 czerwiec, 2017 - 19:00
Wstęp wolny

Natural Voice Perfection Institute powstał w Krakowie z inicjatywy Katarzyny Godzisz i Sonii Lachowolskiej, założycielek Natural Voice Perfection. Stanowi idealne miejsce na opanowanie wszystkich tajników współczesnej wokalistyki. To miejsce magiczne i artystyczne w najlepszym tego słowa znaczeniu. Celem naszego Instytutu jest ustawiczne dążenie do doskonałości artystycznej przy równoczesnym wprowadzaniu najnowszej metodologii opartej na badaniach naukowych. Chcemy także kształcić młodych wokalistów ucząc nie tylko technik i interpretacji wokalnej, ale nade wszystko wiary w siebie, motywacji do podejmowania wyzwań i realizowania własnych, niezwykłych pomysłów artystycznych.