Daniel Schwarzwald Trio (IS)

Line-up: Daniel Schwarzwald – Piano, Rafał Sarnecki – Guitar, Adam Zagórski – Drums

Data: 17/04/2020
Start: 21:00
Bilety: 20/25 ZŁ

Daniel Schwarzwald, pianista i kompozytor z Jerozolimy w Izraelu, wnosi swój niepowtarzalny głos i podejście do komponowania utworów wokalistów, jazzu, tanga i fortepianów solo. Daniel studiował na Akademii w Jerozolimie, gdzie studiował fortepian klasyczny, jazz, muzykę kameralną i kompozycję. Schwarzwald studiował u Omri Mor, Itai Rosenbaum, Slava Ganelin i Shoshana Cohen.
 
W 2012 roku Daniel przeprowadził się do Berlina, gdzie nagrał swój pierwszy solowy album fortepianowy: „My Journey to Venus” wydany w wytwórni Internal Compass oraz swój drugi album „First Meeting” wspólnie z Julią Bilat. W ciągu ostatnich 6 lat Daniel grał z wieloma różnymi projektami na wielokulturowej scenie berlińskiej, grając z ludźmi z całego świata i występując w ważnych klubach jazzowych, festiwalach i miejscach w Niemczech i Europie.
 
Jako sideman występował z Kevinem Mahogany, Itamarem Borochovem, Eli Degibri, Ziv Ravith i Ehud Ettun grając na festiwalach jazzowych na całym świecie, takich jak Dominik Republik Jazz Festival, Jazz in Seoul Jazz Festival i Minsk Philharmonie i wielu innych. Daniel ma zamiar wydać swój kolejny album jako kompozytor, który będzie zawierał jego oryginalne piosenki i kompozycje do poezji hebrajskiej. Niedawno Daniel wrócił do Izraela, dołączając do programu Internal Compass w nauczaniu i grze Mitzpe Ramon oraz różnych nowych ekscytujących projektów.
 
„Jego muzyka to piękny, intymny dialog między wiolonczelą a fortepianem, pełen emocji, elegancji i wdzięku”. Adam Baruch, krytyk jazzowy
„Pianista Daniel Schwarzwald jest liryczny i genialny”. Magazyn Distrito Jazz
—-

Daniel Schwarzwald, a pianist and a composer from Jerusalem, Israel contributes his unique voice and approach to composition composing to singers, jazz, tango and solo piano pieces. Daniel studied at the Academy in Jerusalem where he studied classical piano, jazz, chamber music, and composition. Schwarzwald studied under Omri Mor, Itai Rosenbaum, Slava Ganelin, and Shoshana Cohen.

In 2012, Daniel moved to Berlin where he recorded his first solo piano album: „My Journey to Venus” released in Internal Compass label and his second album „First Meeting” co-led with Julia Bilat. In the last 6 years, Daniel has played with many different projects in the multicultural Berlin scene, playing with people from all over the world and performing in important jazz clubs, festivals, and venues around Germany and Europe.

As a sideman, he has performed with Kevin Mahogany, Itamar Borochov, Eli Degibri, Ziv Ravith and Ehud Ettun playing in Jazz Festivals around the world such as Dominik Republik Jazz Festival, Jazz in Seoul Jazz Festival and Minsk Philharmonie and many more. Daniel is about to release his next album as a composer that will include his original songs and compositions for Hebrew poetry. Daniel recently moved back to Israel joining the Internal Compass program in Mitzpe Ramon teaching and playing and various exciting new projects.

„His music is a beautiful intimate dialogue between cello and piano, full of emotion, elegance and grace.” Adam Baruch, Jazz critic

„Pianist Daniel Schwarzwald is lyrical and brilliant.” Distrito Jazz Magazine