Groovin’ High (DE/FR) – Anulowany/Cancelled

Line-up:

Johannes Müller – Tenor Saxophone, August-Wilhelm Scheer – Bariton Saxophone, Pierre-Alain Goualch – Piano
Gautier Laurent – Bass, Franck Agulhon – Drums

Data: 03/04/2020
Start: 21:00
Bilety: 20/25 ZL

Koncert Anulowany/Concert Cancelled

Wszystkich zainteresowanych poinformujemy niedługo o nowym terminie / We will keep you posted about a new date

 

Saksofonista Johannes Müller jest uważany za spadającą gwiazdę niemieckiej sceny jazzowej. Poranek w Mannheim zatytułowany „Narodziny gwiazdy”. Zdobył nagrodę Price jako najlepszy solista w konkursie Niemieckiego Uniwersytetu Federalnego w kategorii „BigBand” i koncertował z różnymi zespołami na całym świecie. Jest stałym członkiem Big Band niemieckich sił zbrojnych, aw swoim rodzinnym mieście Saarbrücken wykłada saksofon jazzowy na Uniwersytecie Muzycznym. »Dla mnie gra na saksofonie Johannesa Müllera jest uosobieniem elegancji. Ma niesamowite wyczucie designu. Każda nuta ma coś wyjątkowego, niepowtarzalnego. Nawet gdy duży zespół radia we Frankfurcie gra głośno i tutti, łatwo słyszę hi-out. „(Dr. Peter Kleiß, redaktor jazzowy, Saarländischer Rundfunk). Müller występował również w najbardziej prestiżowych klubach jazzowych na świecie, takich jak: Ronnie Scott’s London (Wielka Brytania), Bimhuis Amsterdam (NL), Yoshi’s Oakland (USA), Jazz Alley Seattle (USA), Sundside Paris, Bird’s Eye Basel itp. Jego zainteresowania wykraczają daleko poza granice jazzowego idiomu. Kiedy August-Wilhelm Scheer bierze saksofon, od razu można usłyszeć wielką radość z grania i pasję do muzyki. Scheer ma od lat gra w różnych zespołach i kombinacjach, koncertował w Niemczech i za granicą. Stylistycznie porusza się między swingiem, bebopem i rockiem jazzowym. Basista Gautier Laurent jest uważany za jednego z wiodących basistów we francuskojęzycznym świecie. łączy ekspresyjną ekspresję z ekspresją ze szczególnym stylem gry. Jego karierę charakteryzują spotkania z czołowymi osobistościami artystów, którzy wpłynęli na jego dalekosiężne talenty. Oprócz kariery koncertowej kieruje zespołem jazzowym Konserwatorium w Nancy (F). Światowej klasy pianista Pierre-Alain Goualch to fajerwerk ekspresji. Już w młodym wieku uważany był za cudowny instrument, aw wieku 15 lat grał z czołowymi muzykami jazzowymi. Obecnie można go spotkać na dużych scenach jazzowych. Możesz nazwać go jednym z pionierskich pianistów we Francji. Był nominowany w 2002 roku do „Django D’or” i „Victoires Jazz”. Również Franck Agulhon jest jednym z wiodących graczy na swoim instrumencie. Nic więc dziwnego, że pojawił się na „Blue Note Record”, a także ze wspaniałymi muzykami, takimi jak Mark Turner, Stefano Di Battista, Joe Logan, Till Brönner itp.

The international Jazz Group Groovin 'High unites top international musicians into an energetic, elegant and rousing ensemble. Saxophonist Johannes Müller is regarded as the shooting star of the German jazz scene. The Mannheim morning titled „A Star is born”. He won the Price as Best Soloist in the German Federal University Competition in the category „BigBand” and toured with various ensembles around the globe. He is a permanent member of the Big Band of the German Armed Forces and in his hometown Saarbrücken he teaches jazz-saxophone at University of Music. »For me the saxophone playing of Johannes Müller is the epitome of elegance. He has an incredible sense of design. Every single note has something very special, unmistakable. Even when the frankfurt radio big band plays loud and tutti, I can easily hear hi out. „(Dr. Peter Kleiß, jazz editor, Saarländischer Rundfunk). Müller also has appearances in the world’s most prestigious jazz clubs such as: Ronnie Scott’s London (UK), Bimhuis Amsterdam (NL), Yoshi’s Oakland (USA), Jazz Alley Seattle (USA), Sundside Paris, Bird’s Eye Basel etc. His focus extends far beyond the boundaries of the jazz idiom. When August-Wilhelm Scheer takes his saxophone, you can immediately hear a great joy of playing and passion for the music. Scheer has been playing in various bands and combos for years and toured in Germany and abroad. Stylistically he moves between swing, bebop and rock jazz. Bassist Gautier Laurent is considered as one of the leading bassists in the French- speaking world. In his playing, he combines soulful expression with expressivity to a special style of playing. His career has been marked by encounters with leading artist personalities who have influenced his far-reaching talents. In addition to his concert career, he directs the jazz department of the Conservatory in Nancy (F). World-class piano player Pierre-Alain Goualch is a firework of expression. Even at a young age he was considered a prodigy of his instrument and at the age of 15 years he played with leading jazz musicians. Nowadays you can meet him on the big stages of jazz. You can call him one of the pioneering pianists in France. He was nominated in 2002 for the „Django D’or” and the „Victoires Jazz”. Also Franck Agulhon is one of the leading players on his instrument. So it is no wonder, that he has appearances on „Blue Note Record“ as well as with great musicians like Mark Turner, Stefano Di Battista, Joe Logan, Till Brönner etc.