Leszek Żądło European Art Ensemble 

Line-up: L.Żądło-sax, W.Scheer-bsax, W.Groborz-p, T.Lisiecki-db, W.Jamioł-dr
Data: 25/08/2020
Start: 21:00
Bilety: 20/25 ZŁ

Leszek Żądło – saksofonista, flecista i kompozytor jazzowy polskiego pochodzenia, zamieszkały na stałe w Niemczech i Piec Art zapraszają na koncerty!

Leszek studiował kierunki muzyczne w Krakowie, Wiedniu i Grazu, obecnie wykłada na uczelniach muzycznych w Würzburgu i Monachium. Muzyczny dorobek Leszka Żądło to ponad 80 płyt, w których nagraniu uczestniczył, nagrania radiowe i telewizyjne, liczne koncerty, także charytatywne (m.in. w celu organizowania pomocy dla Polaków podczas trwania stanu wojennego), organizacja warsztatów dla młodych muzyków w Niemczech i w Polsce.

Wilhelm Scheer jest  cenionym na niemieckim rynku jazzowym saksofonista barytonowym znany jednak  głównie jako  naukowiec, autor i wydawca książek z dziedziny informatyki.

Wojtek Groborz, Tolek Lisiecki i Wiesław Jamioł współpracują ze sobą w formacji JBBO i zostali przez Leszka zaproszeni do udziału w tym  projekcie muzycznym.

 


 

Leszek Żądło – saxophonist, flutist and jazz composer of Polish origin, permanently resident in Germany and Piec Art invite you to the concerts!

Leszek studied music in Cracow, Vienna and Graz, currently lectures at music universities in Würzburg and Munich. Leszek Żądło’s musical achievements include over 80 CDs in which he participated, radio and television recordings, numerous concerts, also charity ones (e.g. to organize help for Poles during martial law), organization of workshops for young musicians in Germany and Poland.

Wilhelm Scheer is a baritone saxophonist valued on the German jazz market, but mainly known as a scientist, author, and publisher of books in the field of computer science.

Wojtek Groborz, Tolek Lisiecki and Wiesław Jamioł collaborate in the JBBO formation and were invited by Leszek to participate in this music project.